Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106) przy Alei Młodych 26-28 prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP 634-01-33-938, REGON 003525884, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców – KRS 0000015115, Kapitał założycielski: 47 000,00 zł

tel. 32 204 36 28
www.el-team.com.pl
el-team@el-team.com.pl

2. Źródła przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o. sprzedaży i wykonywania usług, a także do informowania Państwa o naszych produktach i usługach.

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Współpraca handlowa służąca realizacji zamówień, otrzymywanie zapytań ofertowych, wysyłanie ofert handlowych, otrzymywanie ofert zakupowych od dostawców, wystawianie faktur VAT oraz wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą;
 • Realizacja zawartych umów w ramach usług świadczonych przez P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o.;
 • Obsługa reklamacji, gdy takowa zostanie złożona;

4. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:

 • dane kontaktowe – numery telefonów, faksów, adresy email, adresy korespondencyjne, adresy dostaw;
 • dane osobowe – imiona i nazwiska osób składających u nas zamówienia;
 • dane transakcyjne – szczegóły złożonych przez Państwa zamówień;
 • dane komunikacyjne – korespondencja email;
 • dane finansowe – informacje o zrealizowanych płatnościach.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

 • podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych – tylko i wyłącznie podmioty współpracujące z firmą P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o. w zakresie wspierania świadczenia Państwu usług – np. partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,
  firmy archiwizujące dokumenty;
 • podmioty upoważnione przepisami prawa.

6. Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – w sytuacji, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
 • prawo do usunięcia Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym) – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które Państwo nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach określonych na podstawie wcześniej wyrażonych zgód;
 • prawo do wycofania zgody – w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie wynosić tyle, ile czas określony przez przepisy prawa.

8. Zapytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: el-team@el-team.com.pl bądź listownie do siedziby spółki.