Jak działają miejsca pamięci w zegarach Theben?

Jak działają miejsca pamięci w zegarach Theben?

Pamięć w zegarach Theben to cecha wyróżniająca te produkty na rynku. Działa jednak nieco inaczej, niż w konkurencyjnych urządzeniach. Dlatego też wymaga szerszego omówienia, by uzmysłowić, że „zaledwie 56 miejsc” wystarczy na obsługę blisko… 400 rozkazów.

 

Zobacz film instruktażowy: